Povratak

Mrijest karasa

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button


Odgovara:
Silvija Havrle, dr.vet.med.,
Pet centar Ulica kralja P. Svačića 61, Osijek

P: Zanima me kada dolazi do mrijesta hladnovodnih zlatnih ribica (karasa) i što mogu učiniti da ih djelomično spasim, jer sam čuo da veće ribice jedu mlade. Inače, imam jezerce sa cca 1000 l vode i 5 karasa.
Sa štovanjem,
Željko Galić

O: Zlatna ribica (Carassius aeratus) je najpoznatija od svih akvarijskih i ribnjačkih riba. Standardna zlatna ribica je idealna za ribnjak, a  današnji zlatni i crveni primjerci su se razvili iz  divljih zelenih i sivih primjeraka.

Uzgojem su razvijene brojne varijante s jednostrukim ili dvostrukim repom i u različitim bojama. Za ribnjak su pogodniji tipovi s jednostrukim repom (obična zlatna ribica i komete) dok su varijeteti s dvostrukim repom puno osjetljiviji i najbolje ih je držati u akvariju na višim temperaturama (10 do 15 °C).

Zlatne ribice je relativno lako uzgajati. Obično se mrijeste u proljeće, kad poraste temperatura vode u vašem ribnjaku. Ako ih želite potaknuti na mrijest,  treba ih dobro uhraniti kvalitetnom hranom. Kad budu spremni za mriješćenje,  na glavi, škržnom poklopcu i prsnim perajama mužjaka pojavit će se čvorići, a ženka će se vidno zaobliti. Vaš ribnjak bi trebao biti uređen da ribe mogu odložiti i oploditi jaja, što znači da u njemu moraju biti zasađene biljke. Biljke imaju najznačajniju ulogu u vrtnom ribnjaku,  jer ne služe samo u dekorativne svrhe već odašilju kisik,  nude ribama skrivališta i mjesto za mriješćenje. Biljke potroše u vodi hranjive tvari tako da se ne razvijaju alge koje samo smetaju.
Postoji puno vrsta vodenih biljaka kojima možete na razne načine urediti vaš ribnjak, a možete ih naći u trgovinama Pet centra.
Razlikujemo podvodne, plivajuće i one koje rastu u plitkim i močvarnim dijelovima ribnjaka.
Podvodne biljke su najznačajnije za biološku ravnotežu u ribnjaku,  jer obogaćuju vodu kisikom i razgrađuju štetne tvari. Najpogodnije su one koje brzo rastu: Vodena kuga ( Elodea vrste), Tvrdi rogolist (Ceratophylium demersum ) i dr.
Plivajuće biljke - najpoznatija je lopoč ili lokvanj, ali treba paziti da ne zasjeni podvodne biljke i ne oduzmu im prijeko potrebnu sunčevu svjetlost. Mora se saditi na posebnom dijelu ribnjaka.
Na rubovima ribnjaka se sade biljke za plitku vodu i močvarno područje i one su posebno važne za život mladih ribica. Najpoznatije su Močvarna kalija (Calla palustris), Močvarna kaljužnica (Caltha palustris), Vodena perunika ili Iris, šabočun i dr.
Najprikladnije vrijeme za sađenje biljaka je od proljeća do ljeta (od travnja do kolovoza),  jer biljke tada brže razvijaju korijen radi  optimalne temperature. Preporuča ih se saditi u posebnim košaricama u koje se stavlja gnojivo u tabletama za brži razvoj korijenja i rast biljke. 
Sve savjete u vezi pripreme vode, vodenih  biljaka  te hrane za odrasle, a posebno za mlade ribe možete dobiti u trgovinama Pet centra.

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.hr