Povratak

Spontani pobačaji kod kuje

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
Biljana Knezevic Joomla v2


Odgovara:
Biljana Knežević, dr. med. vet.
Pet centar, Kralja Petra Svačića 61, Osijek

P: Imam ženku njemačkog ovčara koja se štetila dva puta, ali iza tog nikako više nije mogla ostati skotna, tj. imala je pobačaje, pred sami okot je izbacivala nešto crno iz sebe nalik katranu L.p. Demo

O: Kod kuja se u klasifikaciji ploda tijekom gravidnosti mogu naći dva pojma. Pojam embrio koji se odnosi na plodove u prva 22 dana gravidnosti, dok se pojam fetus odnosi na plodove nakon 22 dana graviditeta pa sve do poroda.

Kod kuja se može dogoditi rana embrionalna smrtnost koja se događa do 22 dana graviditeta gdje se na kuji najčešće ne zamjećuju ikakve promjene, a sami embrio bude razgrađen i resorbiran zajedno sa svojim ovojnicama. Uzroci su različiti, a mogu biti: stres, masna jetra, infekcije (virusne, gljivične, bakterijske), hormonalne promjene, loša prehrana...

Pojam pobačaj se odnosi na prijevremeni prekid graviditeta gdje nezreli plod bude istisnut iz porođajnog kanala, a sami plod je ili mrtav ili ugiba neposredno nakon porođaja. Uzroci pobačaja se dijele na zarazne i nezarazne uzroke. Nezarazni uzroci mogu biti: loša prehrana, stres, nježna konstitucija životinje, trauma, preveliki broj plodova, hormonalni disbalans, primjena neodgovarajućih lijekova... Zarazni uzročnici su mikroorganizmi koji će svojim patogenim djelovanjem uzrokovati probleme i posljedično pobačaj. Tu spadaju bakterijski uzročnici (bruceloza), virusi (herpesvirus, adenovirus, virus štenećaka i parvoviroze), paraziti (toksoplazmoza), gljivice. Nešto više o samom pobačaju možete pročitati u prethodno objavljenom odgovoru moje kolegice, objavljenom pod naslovom Pobačaj u kuje.

Kod kuja koje u svojoj anamnezi imaju pobačaje se obično preporuča antibiotska terapija u vrijeme parenja, te u vrijeme prethodnog pobačaja.

S obzirom na širok spektar mogućih uzroka pobačaja u kuja, savjetujem Vam da se obratite Vašem veterinaru kako bi napravio kompletan pregled Vaše kuje i ustanovi razlog spontanog pobačaja. Isto tako, ako možete, preporučam Vam da se sa Vašom kujom javite na Veterinarski fakultet u Zagrebu, na Kliniku za porodnišvo i reprodukciju koja je usko specijalizirana za reproduktivne probleme u životinja.