Povratak

Fotografija mjeseca

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button


Uvjeti i pravila sudjelovanja u natječaju FOTOGRAFIJA MJESECA1. Opće odredbe

Ova pravila uređuju pravila u uvjete sudjelovanja u natječaju za fotografiju mjeseca (u daljnjem tekstu „Natječaj“), koji organizira Pet Network International d.o.o., Heinzelova 60, Zagreb, OIB: 50890218278 (u daljnjem tekstu „Organizator“). Sudjelovanje u nagradnom natječaju nije povezano niti uvjetovano kupnjom. Eventualne troškove pristupa internetu radi postavljanja fotografija i/ili glasanja snose sami korisnici.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan, sponzoriran ili vođen od strane Facebooka. Sva pitanja, komentare ili pritužbe zainteresirane strane upućuju isključivo Organizatoru.

Sudjelovanjem u natječaju (postavljanjem svojih fotografija i/ili glasovanjem za fotografije drugih korisnika) korisnici potvrđuju da su upoznati s uvjetima i pravilima ovog Natječaja, te suglasni s istima. U slučaju nedoumica korisnici se s pitanjem ili komentarom mogu obratiti Organizatoru na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


2. Uvjeti za sudjelovanje u natječaju i tijek natječaja

U natječaju mogu sudjelovati svi punoljetni korisnici Facebooka s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju pravila Facebooka i ovdje navedene uvjete i pravila, te imaju valjanu e-mail adresu. Organizator zadržava pravo provjere valjanosti prijava i odbiti sudjelovanje korisnicima koji ne ispunjavaju navedene uvjete.

Za sudjelovanje u natječaju korisnici putem aplikacije na ovim stranicama: Facebook PET CENTAR Hrvatska postavljaju jednu ili više fotografija na temu „Moj ljubimac“, pri čemu fotografija može prikazivati samo kućnog ljubimca u nekoj aktivnosti, ili kućnog ljubimca u interakciji s korisnikom ili članom/članovima obitelji koji je/su Korisniku dali suglasnost za objavu fotografije. Objavljivanje fotografije na kojoj se uz kućnog ljubimca nalazi i dijete/maloljetnik dopušteno je isključivo roditelju ili zakonskom skrbniku.

Korisnik jamči da su fotografije koje je postavio njegovo isključivo vlasništvo, te da time neograničeno raspolaže autorskim i drugim pravima na fotografijama. Korisnik nadalje potvrđuje da prijavljene fotografije ne podliježu ikakvim pravima trećih strana, a osobito da se sve osobe prikazane na fotografijama slažu s navedenim korištenjem i da se time ne krše prava zaštite osobnih podataka trećih strana. Korisnik je u cijelosti odgovoran za svaku štetu koja bi proizašla iz neovlaštenog objavljivanja fotografija koje nisu njegovo isključivo vlasništvo i/ili za čiju objavu nema suglasnost prikazanih osoba.

Svaki korisnik može postaviti najviše 3 fotografije unutar svakog pojedinog mjesečnog natječaja.

Organizator zadržava pravo da ne objavi neadekvatne fotografije (izrazito loše kvalitete, sadržajem koji ne odgovara uvjetima i smislu natječaja, fotografije za koje postoji dvojba oko vlasništva i autorskih prava i sl.), kao i da u bilo kojem trenutku, bez obavještavanja korisnika, ukloni već objavljenu fotografiju za koju naknadno ustanovi da je korisnik njenim objavljivanjem prekršio bilo koje pravilo ovog natječaja.

Uklanjanjem fotografije, obrisat će se i svi uz nju vezani glasovi.

Dodatno, Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeni ili dopuni sadržaje koje korisnik stavlja na raspolaganje putem ove aplikacije (npr. naslov/opis prijavljene fotografije, veličinu fotografije i sl.)

3. Trajanje natječaja

Natječaj se provodi u kontinuitetu svakog mjeseca, do opoziva Organizatora.

Svaki mjesečni natječaj počinje prvog kalendarskog dana u mjesecu u 00.01 h, a završava zadnjeg kalendarskog dana u mjesecu u ponoć, te svaki mjesečni natječaj ima jasnu indikaciju u naslovu, kao npr. „Fotografija mjesec siječanj 2016“ ili „Fotografija mjesec studeni 2016.“

Postavljanje fotografija i glasovanje za objavljene fotografije moguće je tijekom cijelog mjeseca.

4. Glasovanje i proglašenje pobjednika

Glasovanje se provodi klikom na gumb/ikonu „Sviđa mi se (Like)“ koji je istaknut na svakoj prijavljenoj fotografiji. Svaki „Sviđa mi se (Like)“ na neku fotografiju predstavlja 1 glas za tu fotografiju.

Glasovanje je omogućeno tijekom cijelog kalendarskog mjeseca, čim prvi sudionik aktualnog mjeseca postavi prvu fotografiju.

Svaki registrirani Facebook korisnik unutar jednog mjesečnog natječaja može glasati za više različitih fotografija, ali za svaku pojedinu fotografiju može glasati samo jednom.

Aplikacija automatski zbraja glasove svih korisnika i ukupan trenutni broj glasova prikazan je uz svaku objavljenu fotografiju.

Fotografije su poredane prema broju glasova, s istaknute dvije fotografije koje trenutno imaju najveći broj glasova korisnika.

Glasovanje za fotografiju mjeseca završava zadnjeg kalendarskog dana u mjesecu u ponoć (npr. 31.03. u 24.00h), te fotografija koja je u toku mjeseca dobila najveći broj glasova postaje pobjednikom.

5. Nagrada

Svakog mjeseca Organizator nagrađuje jednu fotografiju, koja osvoji najveći broj glasova Korisnika, poklon bonom u iznosu od 200,00 kn, koji se može jednokratno iskoristiti u bilo kojoj PET CENTAR trgovini u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka, Pula, Split). Ako u trenutku završetka natječaja dvije ili više fotografija imaju jednak broj glasova kao najveći broj glasova u natječaju, iznos nagrade predviđen za pobjednika natječaja (200,00 kn) bit će podijeljen na jednake dijelove među tim natjecateljima. Nagradu nije moguće iskoristiti za online kupnju, osim uz dogovor s Organizatorom.

Nagrada nije zamjenjiva za novac, niti prenosiva na treću osobu.

Organizator će radi dostave nagrade kontaktirati pobjednika mailom na e-mail adresu koju je korisnik unio kod prijave fotografije, ili putem poruke na Facebook profil, u roku od 5 radnih dana po završetku svakog mjeseca. Korisnik je odgovoran za ispravnost e-mail adrese kojom se prijavio na natječaj i za praćenje pristigle pošte. Molimo korisnike da postave Pet centar (Pet Network International) na listu sigurnih pošiljatelja, kako pristigla obavijest ne bi otišla u pretinac za nepoželjnu poštu (spam). Za potrebe obavještavanja korisnik dopušta kontakt kroz razne kanale koji su Organizatoru dostupni, npr. e-mail, poruke na Facebook profilu korisnika, telefonom i sl.

Pobjednik mjesečnog natječaja se radi preuzimanja nagrade treba javiti Organizatoru u roku od 15 dana od dana slanja obavijesti, te dostaviti ime, prezime i adresu stanovanja na koju će mu Organizator poslati poklon bon. Ukoliko se pobjednik povratno ne javi u roku 15 dana od dana slanja obavijesti ili je nedostupan Organizatoru (npr. neispravna e-mail adresa, ugašen Facebook profil i sl.), gubi pravo na nagradu, a nagrada će se dodijeliti drugoplasiranoj fotografiji iz istog mjeseca.

Ukoliko Organizator utvrdi da korisnik ne postupa u skladu s pravilima Facebooka i pravilima ovog natječaja, može korisnika diskvalificirati bez ikakvih dodatnih obavijesti.

6. Čuvanje i zaštita osobnih podataka

Organizator se obvezuje da će osobne podatke obrađivati i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima Republike Hrvatske.

Organizator neće obrađivati niti ustupati trećim osobama osobne podatke korisnika, osim u mjeri u kojoj je to neophodno zbog provođenja natječaja ili na zahtjev zakonskih institucija.

Svim sudionicima natječaja osigurano je pravo na pristup podacima i pravo na prigovor u skladu s važećim zakonskim propisima. Na zahtjev korisnika, Organizator će u najkraćem mogućem roku ukloniti iz natječaja prijavljenu fotografiju i sve s njom povezane podatke.

Sudjelovanjem na natječaju, odnosno prijavom jedne ili više fotografija, svaki korisnik Organizatoru daje izričitu suglasnost da trajno i bez ikakvih dodatnih formalnosti, u svrhu vlastite promidžbe i predstavljanja, koristi njegovo/njezino korisničko ime, prijavljenu fotografiju, opis fotografije, komentare i sl. za javnu objavu putem svojih web stranica, svih društvenih mreža, tiskanih i elektroničkih medija, te bilo kojeg drugog medijskog kanala. Korisnik je suglasan da sve gore navedene podatke i prijavljene fotografije Organizator može trajno čuvati i učiniti javno dostupnima putem rubrike „Arhiva“ ove aplikacije na Facebooku, kao i putem svojih internet stranica ili drugih društvenih mreža.

Obradom, korištenjem i objavom gore navedenih podataka, a osobito fotografija kojima korisnik sudjeluje u natječaju u skladu s ovim Pravilima, za Organizatora ne nastaju nikakve obveze, uključujući i financijske prirode (npr. honorar ili naknada), prema korisnicima-sudionicima natječaja niti bilo kojim trećim stranama.

7. Završne odredbe

Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

- neželjene posljedice do kojih je za korisnika došlo zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,

- (ne)istinitosti podataka koje je korisnik dostavio Organizatoru.

Sudionici nagradnog natječaja se odriču bilo kakvih pritužbi protiv Organizatora koje su povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi troškova ili kvalitete internet veze, u vezi dobivenog broja glasova, isključenje iz nagradnog natječaja u skladu s ovdje navedenim uvjetima, pritužbe na druge korisnike vezano uz natječaj, pritužbe na pobjedničku fotografiju i sl.).

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Uvjeta i pravila u bilo koje doba i bez prethodne najave, te se korisnici pozivaju da redovito prate ove stranice.