Povratak

Slikam lava dok spava

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button


Pravila nagradnog natječaja „Slikam lava dok spava”Članak 1. 
ORGANIZATOR
Ova pravila uređuju pravila u uvjete sudjelovanja u natječaju pod nazivom “Slikam lava dok spava“ (u daljnjem tekstu „Natječaj“), koji organizira Pet Network International d.o.o., Heinzelova 60, Zagreb, OIB: 50890218278 (u daljnjem tekstu „Organizator“). Sudjelovanje u nagradnom natječaju nije povezano niti uvjetovano kupnjom. Eventualne troškove pristupa internetu radi postavljanja fotografija snose sami korisnici.

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan, sponzoriran ili vođen od strane Instagrama. Sva pitanja, komentare ili pritužbe zainteresirane strane upućuju isključivo Organizatoru.

Sudjelovanjem u natječaju (postavljanjem svojih fotografija) korisnici potvrđuju da su upoznati s uvjetima i pravilima ovog Natječaja, te suglasni s istima. U slučaju nedoumica korisnici se s pitanjem ili komentarom mogu obratiti Organizatoru na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članak 2. 
TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Nagradni natječaj priređuje se u razdoblju od 26.3. do 1.4.2019. u ponoć na Instagram profilu Pet centar Hrvatska (https://www.instagram.com/petcentarhrvatska/). Svrha nagradnog natječaja je promocija instagram profila Pet centar Hrvatska.


Članak 3. 
UVJETI I PRAVO SUDJELOVANJA 
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram, osim članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je:

1.      na vlastiti javni Instagram profil postaviti fotografiju koja prikazuje mačku kako spava;

2.      u opisu fotografije koja sudjeluje u Natječaju koristiti hashtag #slikamlavadokspava;

3.      zapratiti (follow) @petetcentarhrvatska profil na Instagramu.

Prijave koje ne ispunjavaju sve uvjete natječaja neće biti uzete u obzir.

Isti Sudionik može sudjelovati u Natječaju s bilo kojim brojem obajvljenih fotografija. Isti sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Sudionici će biti diskvalificirani iz Natječaja ukoliko se koriste lažnim profilom kako bi sudjelovali u Natječaju. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne fotografije ili neodgovaranje na direktni upit u roku od 24 sata. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati svakog Sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim profilom kako bi sudjelovao u Natječaju.

Sve prijave u okviru Natječaja, moraju biti slobodne od prava trećih strana, uključujući, ali ne isključivo se odnoseći na autorska prava, prava zaštićenih znakova, druga prava vezana uz intelektualno vlasništvo, pravo na privatnost, pravo na upotrebu osobne fotografije, itd. Priređivač nije odgovoran za bilo koja potraživanja trećih strana vezano uz kršenje takvih prava. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji diskvalificirati bilo koji poslani materijal koji bi mogao predstavljati kršenje prava trećih strana.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati Sudionike od sudjelovanja u Natječaju ukoliko su njihove prijave uvredljive na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi.

Članak 5. 
FOND NAGRADA 
Fond nagrada sastoji se od: 
1.  Nagrada: PAWISE Cat Tower grebalica; 45 x 45 x 128 cm + SANICAT pijesak po izboru 
2.  Nagrada: PAWISE Super Strong grebalica; 33 x 33 x 47cm + SANICAT pijesak po izboru
3.  Nagrada: PAWISE Arched grebalica; 43x21x10 cm + SANICAT pijesak po izboru


Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

Članak 6. 
ODABIR I OBJAVA POBJEDNIKA 
Organizator će od svih pristiglih fotografija odabrati 3 pobjedničke prema kriteriju zanimljivosti i originalnosti.  Organizator će najkasnije u roku 3 dana od završetka natječaja objaviti dobitnike nagrada na službenom Pet centar Hrvatska Instagram profilu. Dobitnik mora u roku od 7 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke Organizatoru i to putem privatne poruke na Instagramu ili putem email adrese Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. : ime, prezime, adresu, mjesto prebivališta i datum rođenja. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada će se dodijeliti drugom natjecatelju. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, Oganizator može odbiti dodijeliti nagradu.

Članak 8. 
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADA, IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA
Nagrade se preuzimaju u najbližem Pet centar dućanu: Zagreb istok, Zagreb zapad, Zagreb jug, Rijeka, Pula, Split i Osijek uz predočenje osobne iskaznice. 
Ukoliko dobitnik ima prebivalište izvan navedenih gradova, nagrada će biti poslana na kućnu adresu dobitnika. Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik potpisuje zapisnik o preuzetoj nagradi. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka obavijesti o dobitku. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze organizatora nagradne igre prema dobitniku. 

Članak 9. 
ČUVANJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Organizator se obvezuje da će osobne podatke obrađivati i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima Republike Hrvatske.

Organizator neće obrađivati niti ustupati trećim osobama osobne podatke korisnika, osim u mjeri u kojoj je to neophodno zbog provođenja natječaja ili na zahtjev zakonskih institucija.

Svim sudionicima natječaja osigurano je pravo na pristup podacima i pravo na prigovor u skladu s važećim zakonskim propisima. Na zahtjev korisnika, Organizator će u najkraćem mogućem roku ukloniti iz natječaja prijavljenu fotografiju i sve s njom povezane podatke.

Sudjelovanjem na natječaju, odnosno prijavom jedne ili više fotografija, svaki korisnik Organizatoru daje izričitu suglasnost da trajno i bez ikakvih dodatnih formalnosti, u svrhu vlastite promidžbe i predstavljanja, koristi njegovo/njezino korisničko ime, prijavljenu fotografiju, opis fotografije, komentare i sl. za javnu objavu putem svojih web stranica, svih društvenih mreža, tiskanih i elektroničkih medija, te bilo kojeg drugog medijskog kanala. Korisnik je suglasan da sve gore navedene podatke i prijavljene fotografije Organizator može trajno čuvati i učiniti javno dostupnima putem svojih internet stranica ili ove ili drugih društvenih mreža.

Obradom, korištenjem i objavom gore navedenih podataka, a osobito fotografija kojima korisnik sudjeluje u natječaju u skladu s ovim Pravilima, za Organizatora ne nastaju nikakve obveze, uključujući i financijske prirode (npr. honorar ili naknada), prema korisnicima-sudionicima natječaja niti bilo kojim trećim stranama.

Članak 10. 
ZAVRŠNE ODREDBE 
Organizator ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve posljedice koje su nastale kao posljedica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba,

- neželjene posljedice do kojih je za korisnika došlo zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,

- (ne)istinitosti podataka koje je korisnik dostavio Organizatoru.

Sudionici nagradnog natječaja se odriču bilo kakvih pritužbi protiv Organizatora koje su povezane sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi troškova ili kvalitete internet veze, isključenje iz nagradnog natječaja u skladu s ovdje navedenim uvjetima, pritužbe na druge korisnike vezano uz natječaj, pritužbe na pobjedničku fotografiju i sl.).

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Uvjeta i pravila u bilo koje doba i bez prethodne najave, te se korisnici pozivaju da redovito prate ove stranice.