Povratak

Smiju li se istovremeno koristiti Forbid prah i FlorenteroAct tablete?

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button
natasa loncar


Odgovara:
Nataša Lončar, dr. med. vet.
Pet centar, Martinkovac 131 (Marti), Rijeka

P: Da li se Forbid i Florentero mogu istovremeno koristiti? Jelena

O: Preparate Candioli Forbid prah za sprječavanje koprofagije kod pasa i Candioli FlorenteroAct probiotsko-vitaminske tablete nemojte koristiti istovremeno. Odvojite davanje jednog od drugog preparata s par sati razmaka, kako aktivne suspstance ne bi ušle u međusobnu interakciju te tako međusobno umanjile djelovanje.

POSTAVITE PITANJE NAŠIM VETERINARIMA

Postavite pitanje našim veterinarima na adresu e-pošte: veterinar@pet-centar.hr